rozprawa.jpg
BIOMECHANICZNA STABILNOŚĆ DRZEW A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, MECHANICZNE I SKTRUKTURALNE KSYLEMU SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) WYROSŁEJ W WARUNKACH GRUNTÓW POROLNYCH I LEŚNYCH
Tomasz Jelonek
Zeszyt nr 455,
2013,
pages: 146,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie