978-83-7160-699-1.jpg
OCHRONA KRAJOBRAZU W PROCESIE PRZEKSZTAłCEń OBSZARãW WIEJSKICH
Elżbieta Raszeja
ISBN 978-83-7160-699-1,  
Wyd. I,
2013,
pages: 242,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 33.00 PLN

Praca podejmuje problematykę podstaw teoretycznych oraz metodologii badań krajobrazu. Wskazuje też na aspekty aplikacyjne, czyli przełożenie wyników badań na praktykę. Planowanie krajobrazu jest w swej istocie interdyscyplinarne. Jego specyfika polega na korzystaniu z wyników badań różnych dyscyplin. Autorka podejmuje próbę poszukiwania wspólnych płaszczyzn i punktów widzenia, zawsze w odniesieniu do praktyki planowania, projektowania i zarządzania krajobrazem.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie