978-83-7160-698-4.jpg
ūYWIENIE U PROGU I SCHYłKU ŬYCIA
Jan Gawędzki, Wojciech Roszkowski (red.)
ISBN 978-83-7160-698-4,  
Wyd. I,
2013,
pages: 146,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 22.00 PLN

W ontogenezie, czyli osobniczych rozwoju człowieka, istnieją dwa okresy - wzrostu i rozwoju ora starości - gdy jest on szczególnie wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości w odżywianiu, a ich konsekwencje zdrowotne są dotkliwsze niż kiedy indziej. Wspólną cechą obu okresów, obok braku zrównoważenia bilansu energetycznego oraz zmian w budowie i psychofizycznej wydolności organizmu, jest szczególna rola: genów jako determinantów zachodzących zmian, aktywności fizycznej jako czynnika kształtującego i podtrzymującego sprawność organizmu oraz aktywności umysłowej jako czynnika rozwijającego możliwości poznawcze i zapobiegającego demencji.

Aspekty te zostały przystępnie przedstawione w początkowych rozdziałach książki. Dalsze jej części szczegółowo omawiają fizjologiczne uwarunkowania i specyfikę potrzeb pokarmowych oraz aktualne normy i praktyczne zalecenia dla żywienia dzieci, młodzieży i osób starszych, a także najczęstsze popełniane przez nich błędy żywieniowe i ich konsekwencje zdrowotne.

Prezentowana książka jest dwunastym tomikiem Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie