978-83-7160-683-0.jpg
PROPEDEUTYKA PRODUKCJI ROLNICZEJ
Walenty Poczta, Wawrzyniec Czubak, Czesław Muśnicki, Janusz Buczyński
ISBN 978-83-7160-683-0,  
Wyd. I,
2013,
pages: 439,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 45.00 PLN

Prezentowana książka to kompendium wiedzy technologicznej i ekonomicznej o rolnictwie. Porusza podstawowe problemy z zakresu produkcji rolniczej, w tym produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz rolniczej produkcji ekologicznej. Zawiera także podstawowe zagadnienia z ekonomiki i organizacji rolnictwa, agrobiznesu, rachunkowości rolniczej oraz zasad Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów i absolwentów nierolniczych kierunków studiów, pragnących zdobyć podstawowy zasób wiadomości dotyczących rolnictwa. Może być pomocny także studentom kierunków rolniczych lub pokrewnych, jako repetytorium wiedzy zdobytej wcześniej na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych i ekonomicznych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie