978-83-7160-716-5.jpg
U ŪRãDEł NAUKI. PODPOWIEDZI DLA POCZąTKUJąCEGO BADACZA PRZYRODY
J. Gwiazdowicz Dariusz
ISBN 978-83-7160-716-5,  
Wyd. I,
2013,
pages: 75,
other
Topic: Others
Price: 18.00 PLN

Jeden  moich wykładów dla doktorantów nosi tytuł „U źródeł nauki”. Odnoszę wrażenie, że jest to wykład wzbudzający duże zainteresowanie, o czym świadczą nie tylko pytania po jego zakończeniu, ale także dyskusje, które zostały nim zainspirowane. To mi dodało odwagi i przyczyniło się do powstania nadziei, że mimo luk w mojej wiedzy, nieporadności w wyrażaniu myśli i z góry założonej bezradności wobec ewentualnych krytyków, moje refleksje mogą stać się zachętą do dyskusji. Może będą zaproszeniem do poszukiwania odpowiedzi na pytania, które trzeba postawić, kiedy początkujący badacz szuka swego miejsca.

W ten sposób powstawała prezentowana książka. Nie należy jej traktować jako rozprawy paranaukowej wybitnego profesora, ale jako luźne uwagi starszego kolegi, opowiadane gdzieś przy kominku w trakcie popijania wybornego trunku w kolorze słabej herbaty.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie