rozprawa.jpg
WPłYW SZLAKãW ZRYWKOWYCH NA POTENCJAł PRODUKCYJNY DRZEWOSTANU, CECHY BIOMETRYCZNE I PRZYROSTY DRZEW ORAZ WYBRANE WSKAŪNIKI JAKOśCI TECHNICZNEJ DREWNA DRZEW NA PNIU
Włodzimierz Stempski
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 464,
2013,
pages: 115,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 15.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie