rozprawa.jpg
ZMIENNOść BUKA ZWYCZAJNEGO (FAGUS SYLVATICA L.) W WARUNKACH NIZINY POłUDNIOWOWIELKOPOLSKIEJ
Wojciech Kowalkowski
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 465,
2013,
pages: 149,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 16.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie