rozprawa.jpg
STRUKTURA KRAJOBRAZU ROLNICZEGO A FUNKCJONOWANIE SARNY POLNEJ
Robert Kamieniarz
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 463,
2013,
pages: 71,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie