978-83-7160-713-4.jpg
ZACHOWANIA OSZCZęDNOśCIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
ISBN 978-83-7160-713-4,  
Wyd. I,
2013,
pages: 95,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 7.00 PLN

W pracy podjęto problematykę zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Zagadnienia te przeanalizowano na podstawie jednostkowych danych statystycznych. Diagnoza Społeczna oraz w kontekście skłonności do oszczędzania, stopy oszczędzania oraz portfolio finansowego gospodarstw domowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w Polsce bardzo mały odsetek gospodarstw domowych posiada oszczędności, a w grupie gospodarstw oszczędzających poziom zgromadzonych środków jest niewielko i zazwyczaj nie przekracza równowartości trzymiesięcznych dochodów. Ponadto wyodrębnione typy strategii oszczędnościowych wskazują, że Polacy są generalnie konserwatywni, gromadzą bowiem środki finansowe głównie na lokatach albo w postaci gotówki. Oszczędności te stanowią najczęściej rezerwę na nieprzewidziane zdarzenia losowe oraz zabezpieczenie starości.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie