978-83-7160-722-6.jpg
ZESZYT ćWICZEń Z ENTOMOLOGII DLA STUDENTãW WYDZIAłU LEśNEGO
Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki
ISBN 978-83-7160-722-6,  
Wyd. I,
2014,
pages: 202,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 20.00 PLN

Głównym celem ćwiczeń z entomologii w ramach odrębnych przedmiotów na studiach leśnych, jest zapoznanie studentów ze światem owadów i ich rolą w życiu człowieka. W ramach kolejnych następujących po sobie przedmiotów i ćwiczeń słuchacze zdobywają wiedzę stopniowo, rozpoczynając od zagadnień bardzo ogólnych i przechodząc do coraz bardziej szczegółowych. Poznają budowę owada i najważniejsze grupy taksonomiczne, by następnie przejść do zagadnień związanych z najważniejszymi z gospodarczego punktu widzenia owadami występującymi w środowisku leśnym, zaliczanymi do tzw. szkodników. W końcowym etapie są przedstawiane owady mniej szkodliwe, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, ale są integralną częścią środowiska naszych lasów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie