978-83-7160-724-0.jpg
OCHRONA WłASNOśCI INTELEKTUALNEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE.
Alicja Domańska-Baer, Aneta Suchoń (red.)
ISBN 978-83-7160-724-0,  
Wyd. II popr.,
2014,
pages: 220,
other
Topic: Others
Price: 34.00 PLN

Publikacja „Ochrona własności intelektualnej” poza podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawnej ochrony odmian roślin oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji zawiera także ogólne wiadomości o prawie oraz przybliża problematykę informacji patentowej i badań patentowych. Informacje - podane w sposób zwięzły, przystępny i praktyczny - umożliwiają studentom przyswojenie oraz utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych w dziedzinie własności intelektualnej. Szczególną wartość ma znajomość zasad korzystania z informacji patentowej oraz roli i znaczenia badań patentowych zarówno w działalności naukowej, jak i praktyce zawodowej. Z tego względu zamieszczone w niniejszej publikacji wiadomości mogą być przydatne także dla absolwentów, którzy w pracy zawodowej niejednokrotnie napotykają problemy z dziedziny własności intelektualnej tak z zakresie ochrony dóbr o charakterze intelektualnym, jak i w kwestii naruszania praw osób trzecich nabytych w trybie omawianych przepisów.

Autorami opracowania są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie