rozprawa.jpg
OCENA PRZYDATNOśCI AUKCYJNEJ WARTOśCI SKãR W DOSKONALENIU POKROJU LISãW POSPOLITYCH I POLARNYCH
Sławomir Nowicki
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 470,
2014,
pages: 82,
postdoctoral thesis
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 18.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie