rozprawa.jpg
AKUMULACJA NIEKTãRYCH PIERWIASTKãW śLADOWYCH PRZEZ WYBRANE TAKSONY WIERZBY
Mirosław Mleczek
ISBN 978-83-7160-727-1,  
Zeszyt nr 468,
2014,
pages: 112,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 21.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie