978-83-7160-784-4.jpg
ūYWNOść PROZDROWOTNA. SKłADNIKI I TECHNOLOGIA
Janusz Czapski (red.), Danuta Górecka
ISBN 978-83-7160-784-4,  
Wyd. II,
2015,
pages: 440,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 35.00 PLN

Obserwowane od kilkunastu lat wzmożone zainteresowanie konsumentów zdrowiem oraz żywnością i związaną z tym zmiana zachowań żywieniowych przyczyniły się do rozwoju nowego segmentu żywności prozdrowotnej. Obecności składników prozdrowotnych w tego rodzaju żywności przypisuje się rolę wspomagającą w zapobieganiu niektórym schorzeniom. Prowadzenie działań promujących zachowania prozdrowotne jest jednym z ważnych elementów strategii żywienia.

Niniejsze opracowanie ma pomóc w zrozumieniu roli różnych składników żywności w utrzymaniu dobrego zdrowia. Przedstawiono w nim funkcję tych składników oraz zagadnienia surowcowe i technologiczne związane z produkcją żywności o charakterze prozdrowotnym.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie