978-83-7160-729-5.jpg
POMPY – DOBãR DO LINII TECHNOLOGICZNYCH I WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK
Stanisław Lehmann, Jolanta Gawałek
ISBN 978-83-7160-729-5,  
Wyd. I,
2014,
pages: 35,
supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 8.00 PLN

Publikacja ta stanowi część cyklu INŻYNIERIA PROCESOWA BIOSUROWCÓW. Ten cykl materiałów dydaktycznych przeznaczony jest głównie dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżyrierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, choć może też być wykorzystywany na innych kierunkach.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie