83-7160-236-7.jpg
PREPARATYKA ORGANICZNA
Eleonora Foremska, Jan Tomkowiak
ISBN 83-7160-236-7,  
Wyd. 3,
2001,
pages: 151,

Topic: Others
Price: 4.00 PLN

W podręczniku, oprócz wiadomości ogólnych, omówiono wybrane zagadnienia z jakościowej analizy organicznej (oznaczanie C, H, N, S, Cl; identyfikację substancji organicznych) oraz preparatykę organiczną, w tym: otrzymywanie fluorowcopochodnych, nitrowanie, sulfonowanie, estryfikację, acylowanie, hydrolizę, utlenianie i redukcję, polimeryzację, polikondensację i poliaddycję oraz dializowanie.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie