978-83-7160-746-2.jpg
...NA SKRZYDłACH MYśLI... AUGUST CIESZKOWSKI I ZIEMIA WIERZENICKA W POEZJI
Józef Banaszak (red.)
ISBN 978-83-7160-746-2,  
Wyd. I,
2014,
pages: 127,
other
Topic: Others
Price: 40.00 PLN

W 2014 roku przypadają dwie wielkie rocznice związane z Augustem Cieszkowskim – 200 lat od daty urodzin i 120 lat od śmierci wielkiego filozofa, ekonomisty, pedagoga, rolnika, działacza politycznego i patrioty. Wiersze zgromadzone w prezentowanej antologii próbują ukazać, na czym polegał i w czym się zasadzał fenomen Augusta Cieszkowskiego i jego posiadłości w Wierzenicy. W tomie zostały zebrane wiersze i utwory zarówno samego Augusta Cieszkowskiego, wiersze powstałe w jego epoce jak również utwory napisane w czasach nam współczesnych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie