rozprawa.jpg
STUDIA NAD STABILNOśCIą TIAMINY W OBECNOśCI WYBRANYCH PRODUKTãW TłUSZCZOWYCH I PRZECIWUTLENIACZY
Krystyna Szymandera-Buszka
Zeszyt 471,
2014,
pages: 104,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 23.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie