rozprawa.jpg
MODELOWANIE ODPłYWU BEZPOśREDNIEGO W ZALEŬNOśCI OD STANãW POKRYCIA ZLEWNI LEśNEJ
Bernard Okoński
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 374,
2006,
pages: 88,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 13.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie