rozprawa.jpg
ZMIANY JAKOśCIOWE śLIWEK (PRUNUS DOMESTICS L.) PODCZAS PRZECHOWYWANAI I SUSZENIA ORAZ OCENA WłAśCIWOśCI PROZDROWOTNYCH SUSZU
Dorota Walkowiak-Tomczak
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 450,
2013,
pages: 202,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 33.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie