rozprawa.jpg
SYMULTANICZNE USUWANIE ZWIąZKãW WęGLA I AZOTU ZE śCIEKãW BYTOWYCH W REAKTORACH HYBRYDOWYCH
Małgorzata Makowkska
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 413,
2010,
pages: 222,
postdoctoral thesis
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 35.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie