rozprawa.jpg
BADANIA ZMIAN FIZYKOCHEMICZNYCH W DREWNIE WYBRANYCH GATUNKãW LIśCIASTYCH PO DłUGOTRWAłYM WPłYWIE śRODOWISKA WODNEGO
Magdalena Zborowska
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 417,
2010,
pages: 107,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 18.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie