rozprawa.jpg
SYSTEM OCENY JAKOśCI MASZYN ROLNICZYCH
Karol Durczak
ISBN 189601894,  
Zeszyt 418,
2011,
pages: 161,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 25.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie