rozprawa.jpg
ZMIANY SPECJACJI I BIOPRZYSWAJALNOśCI MIKROELEMENTãW PODCZAS KOMPOSTOWANIA OSADãW śCIEKOWYCH Z RãZNYMI BIOODPADAMI
Monika Jakubus
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 405,
2010,
pages: 156,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 29.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie