rozprawa.jpg
MIKROBIOLOGICZNA DEGRADACJA KWASãW TłUSZCZOWYCH W ODPADACH Z PRZEMYSłU TłUSZCZOWEGO
Agnieszka Piotrowska-Cyplik
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 420,
2011,
pages: 96,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 17.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie