rozprawa.jpg
MODELOWANIE FILTRACJI PRZEZ NISKIE ZAPORY ZIEMNE
Zbigniew Sroka
ISBN 189601894,  
Zeszyt 426,
2011,
pages: 111,
postdoctoral thesis
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 20.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie