rozprawa.jpg
WIELKOść EMISJI DWUTLENKU WęGLA PRZY POZYSKIWANIU DREWNA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W LEśNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM \"PUSCZA NOTECKA\"
Władysław Kusiak
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 428,
2011,
pages: 107,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 18.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie