rozprawa.jpg
PMDI JAKO ŚRODEK WIĄŻĄCY W PRZEMYŚLE TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH
Dorota Dziurka
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 449,
2013,
pages: 111,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 21.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie