rozprawa.jpg
WYKORZYSTANIE TECHNIK IZOTOPOWYCH DO WERYFIKACJI DOKłADNOśCI SZACOWANIA SPOŬYCIA ŬYWNOśCI ORAZ DO OPRACOWANIA ZALECEń SPOŬYCIA WODY
Małgorzata Woźniewicz
ISBN 978-83-7160-708-0,  
Zeszyt 461,
2013,
pages: 98,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie