rozprawa.jpg
OCENA WPłYWU NAWOZU PRP SOL I KOINOKULACJA BAKTERIAMI NA PROCES DIAZOTROFII, AKTYWNOść BIOLOGICZNą I WłAśCIWOśCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY ORAZ KONDYCJę I PLON KONICZYNY I LUCERNY
Alicja Niewiadomska
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 462,
2013,
pages: 106,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie