rozprawa.jpg
WłAśCIWOśCI FIZYKOMECHANICZNE PłYT Z ORIENTOWANYCH WIãRãW PASMOWYCH PODDANYCH ODDZIAłYWANIU śRODOWISKOWYCH CZYNNIKãW STARZENIOWYCH
Radosław Mirski
ISBN 978-83-7160-700-4,  
Zeszyt 456,
2013,
pages: 133,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 22.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie