rozprawa.jpg
WYKORZYSTANIE INTENSYWNOśCI PRZYROSTU MIąŬSZOśCI ORAZ WSKAŪNIKãW PRZYROSTU MIąŬSZOśCI DO OKREśLANIA BIEŬąCEGO PRZYROSTU MIąŬSZOśCI DęBU BEZSZYPUłKOWEGO (QUERCUS PETRAEA LIEBL.)
Mieczysław Turski
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 409,
2010,
pages: 129,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 25.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie