rozprawa.jpg
PROMIENIOWA ZMIENNOŚĆ MAKROSKTRUKTURY DREWNA WIATROŁOMÓW SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES KARST.) W RELACJI DO NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI DREWNA
Marcin Jakubowski
ISBN 189601894,  
Zeszyt 407,
2010,
pages: 76,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie