rozprawa.jpg
ZMIENNOść MORFOLOGICZNA, GENETYCZNA ORAZ UŬYTKOWA RãŬNYCH GENOTYPãW KMINKU ZWYCZAJNEGO (CARUM CARVI L.)
Katarzyna Seidler-Łożykowska
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 390,
2008,
pages: 81,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 21.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie