rozprawa.jpg
WPŁYW KWASÓW ORGANICZNYCH I PREPARATÓW BAKTERYJNO-ENZYMATYCZNYCH NA STABILNOŚĆ KISZONEK PODDANYCH EKSPOZYCJI TLENOWEJ - BADANIA MODELOWE
Marek Selwet
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 404,
2009,
pages: 148,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 29.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie