rozprawa.jpg
ASPEKTY BIODEGRADACJI W WYTWORACH PAPIERNICZNYCH ZAWIERAJąCYCH WYBRANE DODATKI ORGANICZNE
Izabela Modzelewska
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt 419,
2011,
pages: 168,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 35.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie