978-83-7160-740-0.jpg
PIECZARKA AGARICUS. GATUNKI, UPRAWA, WłAśCIWOśCI PROZDROWOTNE
Marek Siwulski, Iwona Sas Golak (red.)
ISBN 978-83-7160-740-0,  
Wyd. I,
2014,
pages: 186,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 36.00 PLN

Książka jest adresowana do szerokiej grupy czytelników. Przedstawiono w niej zagadnienia związane z różnymi gatunkami z rodzaju pieczarka – Agaricus, w tym powszechnie lub rzadko uprawianymi. Publikacja zawiera elementy dotyczące systematyki opisowej i występowania różnych gatunków pieczarek w Polsce, a także ich znaczenia dla potencjalnych zbieraczy. Uwzględniono zagadnienia związane z wartością odżywczą i właściwościami prozdrowotnymi pieczarek, głównie pieczarki uprawnej Agaricus bisporus. Omówiono w ogólnym zarysie uprawę pieczarki dwuzarodnikowej i czynniki wpływające na jakość owocników. Opisano również procesy związane z przetwarzaniem pieczarek i zmianami zachodzącymi pod ich wpływem. W książce przedstawiono uprawę i właściwości mało znanych gatunków pieczarek, ze szczególnym uwzględnieniem pieczarki brazylijskiej Agaricus brasiliensis o wyjątkowych właściwościach leczniczych. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami, które przybliżają odbiorcy omawiane zagadnienia.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie