978-83-7160-690-8.jpg
ANALIZA ŬYWNOśCI. WYBRANE METODY OZNACZEń JAKOśCIOWYCH I ILOśCIOWYCH SKłADNIKãW ŬYWNOśCI
Małgorzata Nogala-Kałucka (red.)
ISBN 978-83-7160-690-8,  
Wyd. II popr.,
2013,
pages: 128,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 23.00 PLN

Analiza żywności jest intensywnie rozwijająca się dziedziną nauki, która zajmuje sie badaniem związków chemicznych surowców roślinnych i zwierzęcych oraz gotowych produktów spożywczych, a także zmianami tych składników podczas procesów technologicznych i przechowywania. Znajomość zasad stosowanych metod i postępowania analitycznego jest niezbędna dla przyszłej kadry pracowników laboratoriów przemysłu spożywczego oraz wszystkich, którzy w badaniach posługują się metodami z zakresu analizy żywności.

Intencją autorów opracowania było zestawienie nie tylko metod konwencjonalnych, tych najczęściej wykorzystywanych w analizie jakościowo-ilościowej podstawowych składników żywności, ale również nowoczesnych metod opartych na najnowszej aparaturze pomiarowej, która w niedalekiej przyszłości będzie wyposażeniem pracowni analitycznych zajmujących się badaniem surowców spożywczych i żywności.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie