978-83-7160-760-8.jpg
KINEMATYKA Z DYNAMIKA
Ryszard Plenzler
ISBN 978-83-7160-760-8,  
Wyd. II uzup.i popr.,
2014,
pages: 378,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 37.00 PLN

Mechanika ogólna, zwana też teoretyczną, jest przedmiotem wykładanym na wszystkich kierunkach studiów technicznych. Zazwyczaj obejmuje trzy działy: statykę, kinematykę i dynamikę. Zagadnieniom statyki, zajmującej się zrównoważonymi układami sił działających na sztywne ciała materialne, poświęcony był podręcznik "statyka" autorstwa Ryszarda Ganowicza i Ryszarda Plenzlera.

W podręczniku "Kinematyka z dynamiką" omówiono podstawowe zagadnienia kinematyki i dynamiki punktów materialnych oraz sztywnych ciał materialnych. Kinematyka zajmuje się ruchem punktów i ciał sztywnych bez wnikania w przyczyny (siły) wywołujące ten ruch, a dynamika daje pełen opis ruchu ciał, z uwzględnieniem działających na nie sił. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu kinematyki i dynamiki tzw. ruchu płaskiego ciał sztywnych. Liczne rysunki oraz całkowicie rozwiązane przykłady ułatwiają czytelnikowi studiowanie przedmiotu.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie