978-83-7160-763-9.jpg
ANALIZA DNA. PRAKTYKA
Ryszard Słomski (red.)
ISBN 978-83-7160-763-9,  
Wyd. I,
2014,
pages: 304,
monographs
Topic: Others
Price: 40.00 PLN

Monografia ta skierowana jest do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne i stanowi kontynuację książki "Analiza DNA – teoria i praktyka", pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Przedstawia badani powstałe w zespołach zajmujących się rutynowo określoną tematyką, począwszy od wprowadzania badań DNA w danej dziedzinie aż do własnych przykładów ich wdrożeń.

"Analiza DNA – praktyka" powstała z inicjatywy prof. zw. dr hab. Ryszarda Słomskiego, który w tym roku obchodzi 40-lecie pracy zawodowej poświęconej badaniom DNA. Profesor Słomski jest kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. W kraju jest pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu  odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR; zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie