978-83-7160-756-1.jpg
TKANKI ROśLINNE. WYBRANE ZAGADNIENIA Z BOTANIKI
Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska
ISBN 978-83-7160-756-1,  
Wyd. I,
2014,
pages: 186,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 28.00 PLN

Książka jest kontynuacją cyklu "Wybrane zagadnienia z botaniki". Część pierwsza pod tytułem "Komórka roślinna" ukazała się po raz pierwszy w 1998 roku. Poświęcona była zagadnieniom związanym z budową rośliny na poziomie komórki. Obecnie wydana część druga "Tkanki roślinne" to zwarte kompendium wiedzy z zakresu histologii i organografii roślin nasiennych, adresowane przede wszystkim do studentów studiów pierwszego stopnia kierunków przyrodniczych. Może służyć jako podstawowy podręcznik na zajęciach z anatomii albo jeden z podręczników przedmiotu podstawy botaniki.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie