978-83-7160-766-0.jpg
NIE TYLKO WIERZENICA. O AUGUśCIE CIESZKOWSKIM W DWUSETNą ROCZNICę URODZIN
Józef Banaszak (red.)
ISBN 978-83-7160-766-0,  
Wyd. I,
2014,
pages: 186,
monographs
Topic: Others
Price: 35.00 PLN

Książka, skupiona nie tyle na myśli filozoficznej Augusta Cieszkowskiego, co odnosi się raczej do samej postaci i miejsca czy miejsc jego życia: Wierzenicy – owego tusculum filozofa, środowiska przyrodniczego z jego osią krajobrazu, rzeczką Główną, środowiska otaczającego dwór, samą wieś, losów dworu oraz Szkoły Rolniczej w Żabikowie, czy filozofa jako prezesa TPN w Poznaniu. Autorzy kolejnych rozdziałów związani są z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Klubem Profesorów Wierzenica i samą Wierzenicą wreszcie, zafascynowani postacią Augusta Cieszkowskiego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie