978-83-7160-711-0.jpg
MIKROBIOLOGIA ROLNICZA
Hanna Kwaśna
ISBN 978-83-7160-711-0,  
Wyd. II uzup.i popr.,
2014,
pages: 390,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 41.00 PLN

Mikrobiologia rolnicza zawiera podstawowe wiadomości z mikrobiologii ogólnej i rolniczej. Ma na celu przybliżenie najważniejszych grup mikroorganizmów i ich roli w środowisku naturalnym. Mikroorganizmy zaprezentowane są w nowym ujęciu taksonomicznym. W podręczniku przedstawiono ogólną charakterystykę głównych grup mikroorganizmów, energetyczne podstawy ich funkcjonowania w środowisku, metabolizm oraz różne formy aktywności biochemicznej, elementy genetyki i niektóre techniki inżynierii genetycznej oraz podstawowe metody badawcze stosowane w mikrobiologii. Omówiono również zmiany wywołane przez mikroorganizmy w środowisku oraz wzajemne relacje między mikroorganizmami, a także zależności między mikroorganizmami a roślinami i zwierzętami.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie