978-83-7160-775-2.jpg
ENERGIA W ŬYWNOśCI I ŬYWIENIU
Jan Gawęcki, Jan Jeszka (red.)
ISBN 978-83-7160-775-2,  
Wyd. II,
2015,
pages: 132,
lexicon
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 22.00 PLN

Energia jest fundamentalnym kryterium racjonalizacji żywienia człowieka, które powinno opierać się na dopasowaniu  kaloryczności całodziennej racji pokarmowej do potrzeb bytowych i wydatków energetycznych, jakie organizm ponosi w związku z codziennym funkcjonowaniem  w środowisku. W problematyce bioenergetyki żywienia występuje swoisty dualizm: w tym samym bowiem czasie kiedy znaczna część mieszkańców naszego globu głoduje lub, z racji dużych obciążeń wysiłkowych, ma trudności z zaspokojeniem swego zapotrzebowania energetycznego, inni cierpiący na nadwagę i otyłość poszukują sposobów na ograniczenie kaloryczności spożywanych pokarmów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie