978-83-7160-737-0.jpg
POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ, KIERUNKI ZMIAN I KONSEKWENCJE DLA ROLNICTWA POLSKIEGO
Ewa Kiryluk-Dryjska, Agnieszka Baer-Nawrocka
ISBN 978-83-7160-737-0,  
Wyd. I,
2014,
pages: 208,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 30.00 PLN

W książce podjęto dwa istotne, powiązane ze sobą problemy badawcze. Z jednej strony oceniono sytuację ekonomiczną rolnictwa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa polskiego, oraz przeprowadzono symulację wpływu przewidywanych zmian Wspólnej Polityki Rolnej na efekty dochodowe producentów. Z drugiej strony zbadano sposób postrzegania skuteczności działań polityki strukturalnej przez rolników w Polsce. Na tym tle zostały zaprezentowane możliwości zastosowania modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych WPR.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie