978-83-7160-733-3.jpg
REISHI GANODERMA LUCIDUM - WłAśCIWOśCI LECZNICZE
Adam Kwieciński, Marek Siwulski (red.)
ISBN 978-83-7160-733-3,  
Wyd. I,
2015,
pages: 128,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 33.00 PLN

W krajach azjatyckich lakownica lśniąca jest symbolem zdrowia i nieśmiertelności, określa się ją mianem "magicznego grzyba, który wzmacnia ducha" lub "grzybem mocy duchowej". Ze względu na rzadkość występowania dziko rosnącego grzyba nazwano go również "grzybem widmo".

Prezentowana monografia jest obszernym kompendium wiedzy na temat ważniejszych grzybów wielkoowocnikowych wybranych spośród 2 tys. gatunków grzybów jadalnych. W sposób czytelny i zrozumiały omówiono w niej 43 gatunki grzybów pro biotycznych, leczniczych, a także halucynogennych, wzbogacając treść od strony graficznej 66 fotografiami doskonałej jakości, wykonanymi przez autorów. Książka – napisana przystępnym językiem – może służyć zarówno profesjonalistom, jak i amatorom jako cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej o uprawie, składzie chemicznym, właściwościach leczniczych i zastosowaniu w terapii omawianej grupy gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem lakownicy lśniącej – Ganoderma lucidum. Monografia powstała na bazie obszernej literatury w połączeniu z głęboką wiedzą praktyczną zdobytą przez autorów podczas wielu badań na tym gatunkiem.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie