978-83-7160-754-7.jpg
PROJEKTOWANIE INŬYNIERSKIE ROLNICZYCH PROCESãW TECHNOLOGICZNYCH
Jacek Przybył, Tadeusz Sęk
ISBN 978-83-7160-754-7,  
Wyd. I,
2015,
pages: 173,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 29.00 PLN

Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych jest przeznaczone dla studentów kierunków studiów związanych z produkcją i gospodarką rolną oraz uprawą i zbiorem roślin energetycznych. Głównym założeniem opracowanego podręcznika jest przedstawienie metod projektowania procesów technologicznych, ukształtowanie umiejętności doboru agregatów maszynowych do prac polowych ze względu na stawiane im wymagania agrotechniczne i koszty eksploatacji oraz zapoznanie ze wskaźnikami techniczno-eksploatacyjnymi maszyn i urządzeń rolniczych. Poszczególne rozdziały zawierają omówienie zabiegów agrotechnicznych, które są podstawą do opracowywania różnych wariantów technologicznych, możliwych do zastosowania w rolniczych procesach produkcji.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie