978-83-7160-773-8.jpg
ZMYSłY A JAKOść ŬYWNOśCI I ŬYWIENIA
Jan Gawęcki, Nina Baryłko-Pikielna (red.)
ISBN 978-83-7160-773-8,  
Wyd. I,
2015,
pages: 192,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 27.00 PLN

Powszechnie przyjmuje się, że człowiek wyposażony jest w pięć zmysłów – wzrost, słuch, węch, smak i czucie. Ten ostatni zmysł obejmuje zarówno dotyk (czucie powierzchniowe), jak i odczuwanie zimna i gorąca oraz bólu (zwykle przy ekstremalnym natężeniu bodźców). Za pomocą wymienionych pięciu zmysłów nasz organizm kontaktuje się z otoczeniem i w sposób świadomy odbiera płynące z niego informacje – także informację dotyczące żywności i jej przydatności do spożycia.

Aby nasze, kształtowane przez zmysły, zachowania żywieniowe i relacje z żywnością były jak najkorzystniejsze dla organizmu, a jednocześnie dostarczały przyjemności i satysfakcji, niezbędna jest znajomość współczesnej interdyscyplinarnej wiedzy, którą można by określić terminem nutrisensoryki. Przedmiotem zainteresowania nutrisensoryki są związki między sposobem odżywiania się człowieka a funkcjonowaniem jego zmysłów. Tej właśnie problematyce poświęcamy niniejszą książką.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie