978-83-7160-788-2.jpg
SERWIS TECHNICZNY MASZYN
Czesław Rzeźnik, Karol Durczak, Piotr Rybacki
ISBN 978-83-7160-788-2,  
Wyd. I,
2015,
pages: 222,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 33.00 PLN

"Serwis techniczny maszyn" to kompendium wiedzy z zakresu fizycznego starzenia maszyn, sposobów jego identyfikacji i wartościowania oraz przywracania maszynom utraconego stanu technicznego. W książce omówiono zjawiska występujące w procesie technicznego serwisowania maszyn, a także relacje między nimi a otoczeniem. Autorzy wykorzystali w niej wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz szeroką współpracę z praktyką realizacji serwisu technicznego maszyn.

Opracowanie jest wartościowym materiałem źródłowym dla studentów kierunków technicznych i pracowników zakładów serwisowych. Zawiera informacje niezbędne do sprawnego kierowania eksploatacją maszyn oraz efektywnego realizowania procesów ich technicznego serwisowania.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie