978-83-7160-818-6.jpg
PROPEDEUTYKA LEśNICTWA
Władysław Kusiak, Roman Jaszczak
ISBN 978-83-7160-818-6,  
Wyd. III posz.,
2015,
pages: 159,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 33.00 PLN

"Propedeutyka leśnictwa" jest podręcznikiem, w którym w sposób przystępny opisano najważniejsze zagadnienia gospodarki leśnej, poczynając od historii leśnictwa. Szczególny akcent położono na przybliżenie tematyki związanej z urządzaniem i użytkowaniem lasu, czyli obejmującej planowanie leśne oraz gospodarcze użytkowanie lasu. Dużo miejsca poświęcono hodowli lasu, a także ochronie lasu, ochronie przyrody oraz edukacji leśnej.

Walorem opracowania jest przekazanie aktualnych danych charakteryzujących gospodarkę leśną, co pozwala lepiej zorientować Czytelnika w roli i pozycji sektora leśnego w Polsce.

Książka jest jedyną pozycją z zakresu leśnictwa, które prezentuje w zwięzły sposób całość problematyki leśnej i jest adresowana nie tylko do przyszłych leśników, lecz także do osób chcących poznać i zrozumieć tę interesującą branżę.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie